+46 42 261635raa.hamnforening@telia.comHamnplanen 252 70 Råå

Anslagstavlan

Årsmöte 2020

Kallelse Medlemmar i Råå Hamnförening kallas härmed till ordinarie årsmöte tisdagen den 17 mars 2020 kl. 1900.Lokal: Raus Församlingshem, Kielergatan 25, Råå Dagordning: Mötets öppnande. Val av ordförande för årsmötets överläggningar. Val av sekreterare för årsmötets protokoll. Fastställande av röstlängd. Fastställande av dagordning. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. Frågan om årsmötet är…

Läs mer

Båtlyft

Hösten närmar sig och det börjar bli dags och boka båtlyft.Råå Hamnförening har inte hand om bokningarna av båtlyften.Utan hänvisar till Joakim Lundblad på Lyft och Transport i Helsingborg.För mer info ring 042-226 221 eller gå in på www.lyftochtransport.se

Läs mer

Bevakning i Hamnen

Hamnföreningens styrelse har beslutat att påbörja nattbevakning i hamnen och för detta hoppas vi till att börja med få tillräckligt antal frivilliga att ställa upp. Som nog alla känner till har antalet stölder i Råå Hamn ökat under året. Insatser i form av grind och betonghinder och nu senast förbättrad belysning har genomförts, men ändå fortsätter stölderna av motorer…

Läs mer

Ny Hemsida

Hemsidan är under uppbyggnad.Hoppas att du har överseende med detta.Har du några frågor, vänligen kontakta oss på mejl eller telefon.Tel. 042-261635E-post: raa.hamnforening@telia.comKansliets öppettider: Helgfri måndag-fredag kl 9-13

Läs mer