Råå Hamnförenings årsmöte kommer att hållas digitalt (telefonmöte) tisdagen den 6 oktober kl. 19.00.
Kallelse är på väg ut med posten tillsammans med instruktioner till Råå Hamnförenings medlemmar.