Hamnföreningens styrelse har beslutat att påbörja nattbevakning i hamnen och för detta hoppas vi till att börja med få tillräckligt antal frivilliga att ställa upp.

Som nog alla känner till har antalet stölder i Råå Hamn ökat under året. Insatser i form av grind och betonghinder och nu senast förbättrad belysning har genomförts, men ändå fortsätter stölderna av motorer och utrustning från våra båtar.

Hamnföreningen har bevakat händelseutvecklingen och kartlagt åtgärder i närliggande hamnar och vilka effekter dessa haft. Vi kan efter detta konstatera att om vi vill få bukt med stölderna behöver vi införa medlemsbevakning av hamnanläggningen nattetid.

Den bevakning vi avser att genomföra är passiv bevakning där vi i grupper om minst två personer genomför nattvandring i hamnen och iakttar och rapporterar ev händelser till polis. Avsikten med medlemsbevakningen är att genom vår närvaro försvåra för de kriminella elementen som gör besök i hamnen med oärliga avsikter. Det handlar alltså om att bevaka, notera och rapportera ev händelser.

Detta arbetssätt har fått god effekt i andra hamnar och vi ber dig nu som medlem och båtägare att anmäla dig som frivillig till denna bevakning. Genom gemensamma krafter ska vi kunna försvåra dessa stölder som orsakar ekonomisk skada såväl som merarbete och förtret för de båtägare som drabbas.

Vi hoppas du har möjlighet att ställa upp en natt (måste inte alltid vara hela natten).

För att anmäla dig till bevakningsuppdrag eller om du vill ha mer information kontakta

Ingmar Thuré Tel 0705-229791 e-mail: fjarestadsbacken@hotmail.com

Eller Ulf Hedén Tel 0705 221702 e-mail: ulf@hedenab.se

Med hopp om att vi framöver skall få ha våra båtar i fred

Råå Hamnförening

Ulf Hedén