Förändringar 2021 Rampen/slipen

Till er som haft ”Årsavgift Ramp” samt ”Årsavgift inkl.landplats” kommer dessa alternativ inte finnas kvar, därför har faktura inte skickats ut i år.
För att få tillgång till rampen ersätts rampnyckeln av ett BEAS betalkort som man löser ut i någon av de två betalstationerna som finns på hamnplan.
Rampnyckel återlämnas på hamnkontoret för återbetalning eller inbyte till ett servicekort laddat med motsvarande depositionsavgift.

Avgiften för att nyttja rampen är 50kr/öppning (100kr ner/upp).

Det finns ett fåtal båtplatser kvar i Råå-ån som alternativ till ”Årsavgift inkl. landplats”.

RHF medlem som har båtplats och nyttjar ramp

För att nyttja rampen kommer en avgift (medlem) tas ut, detta betalas med BEAS-kortet.