+46 42 261635raa.hamnforening@telia.comHamnplanen 252 70 Råå

Båtplatser

Hamnens båtplatser är för närvarande fulltecknade.

Om du vill ställa dig i kö för båtplats i Råå Småbåtshamn fyller du i Båtplatsansökan och skickar in det till Råå Hamnförening samt betalar köavgiften SEK 140,- på BG 678-0225 
OBS!! Din anmälan gäller först när köavgiften kommit in.
Köavgiften är SEK 140/år. För dem som redan står i kö aviseras köavgiften under hösten för nästkommande år. Var beredd på att det för närvarande tar flera år att få ordinarie båtplats.
Då det blir allt vanligare med större/bredare båtar tar det också längre kötid att få plats för större båt. Mindre båtar som kan komma in under gångbron (maximimått se båtplatsansökan) kan få plats i ån ovanför gångbron. Ange i så fall på ansökan om en sådan plats är aktuell.


Andrahandsplatser

Båtplatser som inte skall användas av innehavaren under säsongen anmäls som andrahandsplatser och kan hyras ut på ett år i andra hand. Fördelningen av andrahandsplatser görs efter köordningen i den ordinarie båtplatskön. 


Sjösättningsramper

Tre alternativ finns:

  • Nyttjande 1 år 1/4 -31/3 – Båten tas hem då den tas upp. SEK 400,- /år
  • Nyttjande 1 år 1/4 -31/3 – Båten får stå på trailer på anvisad plats i hamnen under sommaren. SEK 650,- /år
  • Nyttjande 1 år 1/4 -31/3 – Båten får stå på land även över vintern. SEK 1000,- /år

I Råå Småbåtshamn finns två sjösättningsramper som är låsta med bom. Du kan lösa nyttjanderätt till ramperna med en årsavgift, då du kvitterar ut nyckel mot en depositionsavgift om SEK 350,-. Depositionen återfås då du lämnar tillbaks nyckeln.


Pelarkran

Pelarkran avsedd för sjösättning av båtar upp till 1 000 kg. Du kan lösa nyttjanderätt till pelarkranen med en årsavgift, då du kvitterar ut nyckel mot en depositionsavgift om SEK 350,-. Depositionen återfås då du lämnar tillbaks nyckeln.

Tre alternativ finns:

  • Nyttjande 1 år 1/4 -31/3 – Båten tas hem då den tas upp. SEK 1000,- /år
  • Nyttjande 1 år 1/4 -31/3 – Båten får stå på trailer på anvisad plats i hamnen under sommaren. SEK 1250,- /år
  • Nyttjande 1 år 1/4 -31/3 – Båten får stå på land även över vintern. SEK 1600,- /år

För att lösa nyttjande till rampen/pelarkranen, kontakta hamnkansliet.