+46 42 261635raa.hamnforening@telia.comHamnplanen 252 70 Råå

Båtplatser

Hamnens båtplatser är för närvarande fulltecknade.

Om du vill ställa dig i kö för båtplats i Råå Småbåtshamn fyller du i Båtplatsansökan

Köavgiften är SEK 300/år. För dem som redan står i kö aviseras köavgiften under hösten för nästkommande år. Var beredd på att det för närvarande tar flera år att få ordinarie båtplats.
Då det blir allt vanligare med större/bredare båtar tar det också längre kötid att få plats för större båt.
För båtplats i Råå-ån gäller maxmåtten: 2,00×6,00m och inte högre än 1,6m, gångbro och komma under.


Andrahandsplatser

Båtplatser som inte skall användas av innehavaren under säsongen anmäls som andrahandsplatser och kan hyras ut på ett år i andra hand. Fördelningen av andrahandsplatser görs efter köordningen i den ordinarie båtplatskön. 


Sjösättningsramper

Förändringar 2021 Rampen/slipen

Till er som haft ”Årsavgift Ramp” samt ”Årsavgift inkl.landplats” kommer dessa alternativ inte finnas kvar, därför har faktura inte skickats ut i år.
För att få tillgång till rampen ersätts rampnyckeln av ett BEAS betalkort som man löser ut i någon av de två betalstationerna som finns på hamnplan.
Rampnyckel återlämnas på hamnkontoret för återbetalning eller inbyte till ett servicekort laddat med motsvarande depositionsavgift.


Nu är bommarna till sjösättningsramperna stängda och för att öppna dem krävs betalning med BEASkortet.

Dagskort: 150kr (50kr/öppning +50kr dep.avg kort)
Rampkort 20-öppningar: 600kr + 50kr kortavgift
Rampkort 50-öppningar: 1000kr + 50kr kortavgift
Ej nyttjade bomöppningar återbetalas ej.

RHF medlem som har båtplats och nyttjar ramp

För att nyttja rampen kommer en avgift (medlem) tas ut, detta betalas med BEAS-kortet.
För att lösa nyttjande till rampen, kontakta hamnkansliet.