+46 42 261635raa.hamnforening@telia.comHamnplanen 252 70 Råå

Integritetspolicy version 2020.

INTEGRITETSPOLICY
Anpassad till general data protection regulation – GDPR

I denna policy förklarar vi, Råå Hamnförening, RHF, vilka uppgifter som lagras i vårt register och varför vi lagrar dem.


Båtplatsinnehavare (ordinarie samt andrahandskontrakt)
Råå Hamnförening registrerar följande uppgifter:

  • Personliga kontaktuppgifter
  • Båtplatsnummer
  • Betalningshistorik
  • Båttyp och båtnamn
  • Försäkringsbolag/försäkringsnummer (båtförsäkring)
  • Innehav av ”blå kabel” med elmätare

Dessa uppgifter lagras av RHF för att möjliggöra vår administration såsom fakturering, spridande av information angående hamnens verksamhet. Vidare så är kontaktuppgifterna nödvändiga för den händelse att något oförutsett inträffar med din båt. Ovanstående uppgifter ska raderas ur våra register, så snart som lagstiftningen medger, om du säger upp din båtplats.
Om du väljer att hyra ut den i andra hand, kvarstår uppgifterna så länge andrahandsuthyrningen pågår. Undantag från ovanstående är om du har en kvarvarande skuld till RHF. Då kvarstår uppgifterna tills skulden är reglerad.


Person i båtplatskö

  • Personliga kontaktuppgifter
  • Kötid
  • Eventuell båt/båttyp (längd, bredd och djupgående)

Dessa uppgifter lagras av RHF för att möjliggöra för vår administration att exempelvis informera dig om lediga platser mm. Uppgifterna raderas om du väljer att lämna din köplats.


Innehavare av ”hodda” (sjöbod)

Endast innehavare av båtplats får förhyra hodda. Informationen om dessa behandlas således i likhet med båtplatsinnehavare.


Kameraövervakning

Realtidsinformation är endast tillgänglig för kontrakterat bevakningsföretag. Inspelat material (video) tillhandahålls på begäran endast till rättsvårdande myndigheter. (polis, åklagare m.fl.)


Övrigt

All information i RHFs register är endast avsedd för RHFs interna bruk. Ingen information får delges tredje part.
(Undantaget på begäran av myndigheter)