Information från Sjöfartsverket angående ökad risk vid passage öster om Ven.
Länk till PDF.


Kallelse.

Medlemmar i Råå HamnFörening kallas härmed till ordinarie årsmöte.
Datum/tid: Tisdag den 19 Mars 2019, klockan 19.00
Plats: Raus Församlingshem, Kielergatan 25, Råå

Kallelse PDF


Ställplatserna för husbilar har stängt för säsongen


Båtbottentvätten är fortfarande ur funktion. För mer information, se under fliken ”Båtbottentvätt”


Hösten närmar sig och det börjar bli dags och boka båtlyft. Råå Hamnförening har inte hand om bokningarna av båtlyften utan hänvisar till Joakim Lundblad på Lyft och Transport i Helsingborg.
För mer info ring 042-226 221 eller gå in på www.lyftochtransport.se


Båtbotten-tvätten är tyvärr ur funktion för tillfället .


2018-08-26 städar Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen i Råå hamn.
Läs mer... PDF


Bunkerstationen (sjömacken) är för närvarande stängd. Det pågår flytt av densamma från norra sidan till södra sidan av hamninloppet. Ny plats blir vid de röda bodarna. I samband med flytten övergår driften från Helsingborgs Hamn AB till Sydmarin.


ÅRSMÖTE 2018

Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll 2018 PDF
Årsmötesprotokoll 2017 PDF
Årsmötesprotokoll 2016 PDF
Årsmötesprotokoll 2015 PDF


Nya rutiner vid bokning och betalning av båtlyft 2017


Ställplatser för husbilar
Vi har nu iordningställt 12 st. ställplatser för Husbilar i Gamla Hamnen på Råå.
Läs mer under fliken "Husbilsplatser"


Föreskrifter 2017 PDF
Stadgar Fastställda 2017 PDF


ÅRSMÖTE2017

Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll 2017 PDF
Årsmötesprotokoll 2016 PDF
Årsmötesprotokoll 2015 PDF


AKTERSTOLPAR


El-stolparna


BOTTENTVÄTT AV BÅT


Råå fyr efter renoveringen
Nu är renoveringen klar!
Ett stort TACK till alla som med små och stora bidrag hjälpt oss att Rädda Råå fyr!


UPPLAGDA BÅTAR
Vid eluttag på hamnplaner skall BLÅ-kabel användas. Du som vill ha vinterel kan från 1 nov, hämta din "mätarsladd" på Hamnkontoret mot en deposition av kr 500. Sladdar utan mätare som sitter i hamnens uttag efter 1/12 kommer att dras ut.
Upplagda båtar och vaggor/vagnar samt master skall ovillkorligen vara märkta med gällande platsmärke.


HAMNPLATS
Vid behov av hamnplats kontakta hamnkontoret. Lediga platser finns bland annat mellan broarna.


VAGGOR
Ställningar för sommarförvaring av vaggor har tillverkats och utplacerats i hamnen. I ställningarna skall vaggor förvaras stående på högkant för att spara utrymme. Övrig utrustning placeras i anslutning till vagga. Hamnföreningen ombesörjer att vaggor placeras i ställningar och att dessa åter lyfts fram och är tillgängliga till den 15 sept.


VAGNAR
Båtvagnar placeras med dragstång växelvis åt olika håll för att på detta sätt begränsa utrymmet, övrig utrustning placeras på vagn. Vagnar placeras inom markerat område.


HAR DU TÄNKT HA BÅTEN KVAR I VATTNET UNDER KOMMANDE VINTER?


VARFÖR AVGIFT PÅ VAGGOR OCH VAGNAR?


Arkiv för äldre händelser

Nödhjälp

Sjöräddningen Råå
Jourtelefon 0702-495000
Vid livsfara ring 112

I hamnen finns det tillgång till hjärtstartare (defibrillatorer) som är placerade i gästtoaletter.
(nr:2 och nr:19 på översiktskartan.)

Medlemmarnas egna bilder.


Har du bilder som du vill bidra med?
Skicka in dina bilder som är relevanta för Råå, Råå Hamn och Råå Hamnförening.
Bilderna kommer att läggas i bildgalleri - "Medlemmarnas bilder"
Skicka in bilderna till minbild@raahamn.se

Båtplatser - Råå Småbåtshamn

Hamnens båtplatser är för närvarande fulltecknade.

Om du vill ställa dig i kö för båtplats i Råå Småbåtshamn fyller du i Båtplatsansökan och skickar in det till Råå Hamnförening samt betalar köavgiften SEK 140,- på BG 678-0225 OBS!! Din anmälan gäller först när köavgiften kommit in.Köavgiften är SEK 140/år. För dem som redan står i kö aviseras köavgiften under hösten för nästkommande år. Var beredd på att det för närvarande tar flera år att få ordinarie båtplats. Då det blir allt vanligare med större/bredare båtar tar det också längre kötid att få plats för större båt. Mindre båtar som kan komma in under gångbron (maximimått se båtplatsansökan) kan få plats i ån ovanför gångbron. Ange i så fall på ansökan om en sådan plats är aktuell.


Andrahandsplatser

Råå HamnBåtplatser som inte skall användas av innehavaren under säsongen anmäls som andrahandsplatser och kan hyras ut på ett år i andra hand. Fördelningen av andrahandsplatser görs efter köordningen i den ordinarie båtplatskön.


 

Sjösättningsramper

I Råå Småbåtshamn finns två sjösättningsramper som är låsta med bom. Du kan lösa nyttjanderätt till ramperna med en årsavgift, då du kvitterar ut nyckel mot en depositionsavgift om SEK 350,-. Depositionen återfås då du lämnar tillbaks nyckeln.

Tre alternativ finns:
Nyttjande 1 år
1/4 -31/3
Båten tas hem då den tas upp SEK 400,- /år
Nyttjande 1 år
1/4 -31/3
Båten får stå på trailer på anvisad plats i hamnen under sommaren SEK 650,- /år
Nyttjande 1 år
1/4 -31/3
Båten får stå på land även över vintern SEK 1000,- /år

Pelarkran

Pelarkran avsedd för sjösättning av båtar upp till 1 000 kg. Du kan lösa nyttjanderätt till pelarkranen med en årsavgift, då du kvitterar ut nyckel mot en depositionsavgift om SEK 350,-. Depositionen återfås då du lämnar tillbaks nyckeln.

Tre alternativ finns:
Nyttjande 1 år
1/4 -31/3
Båten tas hem då den tas upp SEK 1000,- /år
Nyttjande 1 år
1/4 -31/3
Båten får stå på trailer på anvisad plats i hamnen under sommaren SEK 1250,- /år
Nyttjande 1 år
1/4 -31/3
Båten får stå på land även över vintern SEK 1600,- /år


För att lösa nyttjande till rampen/pelarkranen, kontakta hamnkansliet.


 

Klicka för att öppna i nytt fönster.