Rampbommen i ån hålles låst utanför ordinarie arbetstid på grund av buskörning, bristande hänsyn, bristande sjömanskap samt arrogant uppträdande under kvällar och helger.
Färd med vattenskotrar har varit särskilt utmärkande.
Rampen hålles öppen vardagar 0730-1600.