Råå Hamn

Råå Hamnförening

Information och uppmaningar inför säsongen 2012

Brygga D är nu färdigrenoverad och vi börjar på brygga E som till en del kommer att bli klar till vårens sjösättning. Resten av brygga E kommer att renoveras till hösten.


Inför vårens sjösättning 2012

Glöm inte sätta dit båtplatsmärke på BB bog väl synligt från kaj eller brygga, även din vagga eller bockar ska märkas med hamnens märke. Omärkta vaggor och bockar borttransporteras från hamnområdet på ägarens bekostnad. Akterförtöjer du, ska märket placeras akter ut.

Då det har varit en del slarv med båtplatsmärket under sommaren 2011 kommer kontrollen att skärpas detta år.
Obs! De som inte sätter på kontrollmärket följer inte hamnens föreskrifter och äventyrar därmed sin båtplats.

Alla har skyldighet att skylta grönt på båtplatsen när de lämnar hamnen. Du kan alltid få hjälp av hamnkontoret med att skylta rött när du är på väg hem. Ring 042 - 26 16 35 och lämna meddelande.

brygga D i Råå hamn

 


Ett tips för att kontrollera säkerheten på din båt inför sjösättningen:

Gå igenom SBU´s formulär "Säkerhetskontrollera själv din båt (PDF)" som du finner på Svenska Båtunionens Hemsida


Torrsättning av båtarna

Torrsättning av båt för uppläggning får tidigast ske den 15 september. Vaggor och dylikt ska vara borttagna från sommarplatsen och utplacerade senast den 1 oktober på föregående års vinterplats. Master ska omedelbart efter avmastning bort från mastkransområdet. Uppläggning av masten ska ske i hamnens mastställning eller i mastskjul hos RBK eller RHSS eller liggande på egen båt på ett sådant sätt att dem inte hindrar andra uppställda båtar eller annan trafik i hamnområdet. Mast som lägges i hamnens mastställning ska märkas med MASTMÄRKE som du fått från hamnen. Spridare och andra skrymmande detaljer ska demonteras bort.

Äventyra inte din båtplats med att försöka hyra ut den i egen regi. All andrahandsuthyrning ska ske genom Hamnföreningens försorg.