Information från Sjöfartsverket angående ökad risk vid passage öster om Ven.
Länk till PDF.


Kallelse.

Medlemmar i Råå HamnFörening kallas härmed till ordinarie årsmöte.
Datum/tid: Tisdag den 19 Mars 2019, klockan 19.00
Plats: Raus Församlingshem, Kielergatan 25, Råå

Kallelse PDF


Ställplatserna för husbilar har stängt för säsongen


Båtbottentvätten är fortfarande ur funktion. För mer information, se under fliken ”Båtbottentvätt”


Hösten närmar sig och det börjar bli dags och boka båtlyft. Råå Hamnförening har inte hand om bokningarna av båtlyften utan hänvisar till Joakim Lundblad på Lyft och Transport i Helsingborg.
För mer info ring 042-226 221 eller gå in på www.lyftochtransport.se


Båtbotten-tvätten är tyvärr ur funktion för tillfället .


2018-08-26 städar Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen i Råå hamn.
Läs mer... PDF


Bunkerstationen (sjömacken) är för närvarande stängd. Det pågår flytt av densamma från norra sidan till södra sidan av hamninloppet. Ny plats blir vid de röda bodarna. I samband med flytten övergår driften från Helsingborgs Hamn AB till Sydmarin.


ÅRSMÖTE 2018

Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll 2018 PDF
Årsmötesprotokoll 2017 PDF
Årsmötesprotokoll 2016 PDF
Årsmötesprotokoll 2015 PDF


Nya rutiner vid bokning och betalning av båtlyft 2017


Ställplatser för husbilar
Vi har nu iordningställt 12 st. ställplatser för Husbilar i Gamla Hamnen på Råå.
Läs mer under fliken "Husbilsplatser"


Föreskrifter 2017 PDF
Stadgar Fastställda 2017 PDF


ÅRSMÖTE2017

Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll 2017 PDF
Årsmötesprotokoll 2016 PDF
Årsmötesprotokoll 2015 PDF


AKTERSTOLPAR


El-stolparna


BOTTENTVÄTT AV BÅT


Råå fyr efter renoveringen
Nu är renoveringen klar!
Ett stort TACK till alla som med små och stora bidrag hjälpt oss att Rädda Råå fyr!


UPPLAGDA BÅTAR
Vid eluttag på hamnplaner skall BLÅ-kabel användas. Du som vill ha vinterel kan från 1 nov, hämta din "mätarsladd" på Hamnkontoret mot en deposition av kr 500. Sladdar utan mätare som sitter i hamnens uttag efter 1/12 kommer att dras ut.
Upplagda båtar och vaggor/vagnar samt master skall ovillkorligen vara märkta med gällande platsmärke.


HAMNPLATS
Vid behov av hamnplats kontakta hamnkontoret. Lediga platser finns bland annat mellan broarna.


VAGGOR
Ställningar för sommarförvaring av vaggor har tillverkats och utplacerats i hamnen. I ställningarna skall vaggor förvaras stående på högkant för att spara utrymme. Övrig utrustning placeras i anslutning till vagga. Hamnföreningen ombesörjer att vaggor placeras i ställningar och att dessa åter lyfts fram och är tillgängliga till den 15 sept.


VAGNAR
Båtvagnar placeras med dragstång växelvis åt olika håll för att på detta sätt begränsa utrymmet, övrig utrustning placeras på vagn. Vagnar placeras inom markerat område.


HAR DU TÄNKT HA BÅTEN KVAR I VATTNET UNDER KOMMANDE VINTER?


VARFÖR AVGIFT PÅ VAGGOR OCH VAGNAR?


Arkiv för äldre händelser

Nödhjälp

Sjöräddningen Råå
Jourtelefon 0702-495000
Vid livsfara ring 112

I hamnen finns det tillgång till hjärtstartare (defibrillatorer) som är placerade i gästtoaletter.
(nr:2 och nr:19 på översiktskartan.)

Medlemmarnas egna bilder.


Har du bilder som du vill bidra med?
Skicka in dina bilder som är relevanta för Råå, Råå Hamn och Råå Hamnförening.
Bilderna kommer att läggas i bildgalleri - "Medlemmarnas bilder"
Skicka in bilderna till minbild@raahamn.se

Båtbottentvätten på Råå

Båtottentvätt på Råå

Båtbottentvätten är fortfarande ur funktion.

Borstaggregatet är nu reparerat men uppsamlingsbassängen har lossnat och ligger delvis på hamnens botten. Tvätten får då inte användas av miljöskäl. Reparation är begärd men tillverkaren har ännu inte presenterat en lösning eller åtgärdat problemet. Prognosen är osäker.
Förbetalda tvättar återköpes.


Bokning av bottentvätt sker på hamnkontoret, tel. 042-26 16 35.


Övergångsregler/Kriterier för Borsttvätt Råå Hamn
Gäller Under förutsättning att båtbotten blivit avspolad över spolplatta 2016 eller senare.

Gäller 2017

 Båt utan bottenfärg eller med biocidfri hård bottenfärg
    Borsttvätt OK !
 Båt målad med hård ej biocidfri bottenfärg
    Borsttvätt OK, om båten inte är målad 2017  
 Båt målad med polerande ej biocidfri bottenfärg
    Borsttvätt OK, om båten inte är målad 2017

Gäller 2018 - 2021

 Båt utan bottenfärg eller med biocidfri hård bottenfärg
    Borsttvätt OK !
 Båt målad med hård ej biocidfri bottenfärg
    Borsttvätt OK, om båten inte är målad 2018 - 2021
 Båt målad med polerande ej biocidfri bottenfärg
    Borsttvätt OK, om båten inte är målad 2018 - 2021

Gäller fr.o.m. 2022

 Borsttvätt tillåts endast av båtskrov utan biocidfärger!
Tänk på att inte tillföra biocidfärg på båten inför säsongen 2018.

 

 

Klicka för att öppna i nytt fönster.