Delar av nya hamnen är avstängd pga monteringsarbete av nya hylsor på stolparna.


Nya rutiner vid bokning och betalning av båtlyft 2017


Ställplatser för husbilar
Vi har nu iordningställt 12 st. ställplatser för Husbilar i Gamla Hamnen på Råå.
Läs mer under fliken "Husbilsplatser"


Föreskrifter 2017 PDF
Stadgar Fastställda 2017 PDF


ÅRSMÖTE2017

Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll 2017 PDF
Årsmötesprotokoll 2016 PDF
Årsmötesprotokoll 2015 PDF


AKTERSTOLPAR


El-stolparna


BOTTENTVÄTT AV BÅT


Råå fyr efter renoveringen
Nu är renoveringen klar!
Ett stort TACK till alla som med små och stora bidrag hjälpt oss att Rädda Råå fyr!


UPPLAGDA BÅTAR
Vid eluttag på hamnplaner skall BLÅ-kabel användas. Du som vill ha vinterel kan från 1 nov, hämta din "mätarsladd" på Hamnkontoret mot en deposition av kr 500. Sladdar utan mätare som sitter i hamnens uttag efter 1/12 kommer att dras ut.
Upplagda båtar och vaggor/vagnar samt master skall ovillkorligen vara märkta med gällande platsmärke.


HAMNPLATS
Vid behov av hamnplats kontakta hamnkontoret. Lediga platser finns bland annat mellan broarna.


VAGGOR
Ställningar för sommarförvaring av vaggor har tillverkats och utplacerats i hamnen. I ställningarna skall vaggor förvaras stående på högkant för att spara utrymme. Övrig utrustning placeras i anslutning till vagga. Hamnföreningen ombesörjer att vaggor placeras i ställningar och att dessa åter lyfts fram och är tillgängliga till den 15 sept.


VAGNAR
Båtvagnar placeras med dragstång växelvis åt olika håll för att på detta sätt begränsa utrymmet, övrig utrustning placeras på vagn. Vagnar placeras inom markerat område.


HAR DU TÄNKT HA BÅTEN KVAR I VATTNET UNDER KOMMANDE VINTER?


VARFÖR AVGIFT PÅ VAGGOR OCH VAGNAR?


Arkiv för äldre händelser

Nödhjälp

Sjöräddningen Råå
Jourtelefon 0702-495000
Vid livsfara ring 112

I hamnen finns det tillgång till hjärtstartare (defibrillatorer) som är placerade i gästtoaletter.
(nr:2 och nr:19 på översiktskartan.)

Medlemmarnas egna bilder.


Har du bilder som du vill bidra med?
Skicka in dina bilder som är relevanta för Råå, Råå Hamn och Råå Hamnförening.
Bilderna kommer att läggas i bildgalleri - "Medlemmarnas bilder"
Skicka in bilderna till minbild@raahamn.se

Båtbottentvätten på Råå

Båtottentvätt på Råå

Båtbotten tvätten är nu installerad och i bruk.
BIGWASH 14 wide tvättar de flesta motor- och segelbåtar upp till 14 m längd, 4,5 m bredd och 2,4 m djup.
För en ca 8-10 meters båt tar hela tvättprocessen ca 15-20 minuter. Tvätten kommer att vara bemannad måndagar – fredagar kl. 12.30 – 15.00.
Bokning kan ske till Hamnkontoret, enklast och bäst via telefon direkt till Ibbe: 070-401 44 90 eller genom att komma till tvätten under angiven tid.
Kostnad: 400 SEK/tvätt. Betalning sker i kortläsare vid tvätten med användande av servicekortet/el-kortet.
OBS! Kontanter mottages ej.


Övergångsregler/Kriterier för Borsttvätt Råå Hamn
Gäller Under förutsättning att båtbotten blivit avspolad över spolplatta 2016 eller senare.

Gäller 2017

 Båt utan bottenfärg eller med biocidfri hård bottenfärg
    Borsttvätt OK !
 Båt målad med hård ej biocidfri bottenfärg
    Borsttvätt OK, om båten inte är målad 2017  
 Båt målad med polerande ej biocidfri bottenfärg
    Borsttvätt OK, om båten inte är målad 2017

Gäller 2018 - 2021

 Båt utan bottenfärg eller med biocidfri hård bottenfärg
    Borsttvätt OK !
 Båt målad med hård ej biocidfri bottenfärg
    Borsttvätt OK, om båten inte är målad 2018 - 2021
 Båt målad med polerande ej biocidfri bottenfärg
    Borsttvätt OK, om båten inte är målad 2018 - 2021

Gäller fr.o.m. 2022

 Borsttvätt tillåts endast av båtskrov utan biocidfärger!
Tänk på att inte tillföra biocidfärg på båten inför säsongen 2018.

Råå Hamn Förening
Styrelsen. okt. 2017


BOTTENTVÄTT AV BÅT.

Bottentvätt av båt är förbjuden på hamnplanerna i hela hamnen. Bottentvätt av båt får endast ske på anordnade spolplattor. Torrslipning av båtbotten är tillåten under förutsättning att respektive båtägare samlar upp allt slipdam och behandlar detta som miljöfarligt avfall.
Allt slipdam och färgrester skall tömmas och placeras i de särskilda kärlen/tunnorna som är utplacerade i avfallsgårdarna i småbåtshamnen och gamla hamnen och avsedda för dessa produkter.
Tänk på att detta är ett krav enligt miljöbalken som Hamnföreningen har ett ansvar för att följa. Bryter Du mot dessa föreskrifter kan det vara skäl till uppsägning av din båtplats.

 

Klicka för att öppna i nytt fönster.