Vattnet på bryggor och hamnplanen stängs av fredagen den 19 november. Samtidigt stängs toalett/dusch i

småbåtshamnen och vi hänvisar till toaletterna i gamla hamnen