banner

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Anpassad till General Data Protection Regulation – GDPR
I denna policy förklarar vi, Råå Hamnförening, RHF, vilka uppgifter som lagras i vårt register och varför vi lagrar dem.
RHF använder ett administrativt system, BAS, vilket tillhandahålls av Svenska Båtunionen.

Båtplatsinnehavare och innehavare av andrahandsplats

Råå Hamnförening registrerar följande uppgifter i BAS:
• Personliga kontaktuppgifter
• Båtplatsnummer
• Betalningshistorik
• Båttyp och båtnamn
• Försäkringsbolag/försäkringsnummer (båtförsäkring)
• Innehav av ”blå kabel” med elmätare Dessa uppgifter lagras av RHF för att möjliggöra vår verksamhet, såsom administration, fakturering, spridande av information angående hamnens verksamhet. Vidare så är kontaktuppgifterna nödvändiga för den händelse att något oförutsett inträffar med din båt. Ovanstående uppgifter ska raderas ur våra register, då uppgifterna inte längre är nödvändiga för verksamheten.
Om du väljer att hyra ut båtplatsen i andra hand, kvarstår uppgifterna så länge andrahandsuthyrningen pågår. Om du har en kvarvarande skuld till RHF, kvarstår uppgifterna tills skulden är reglerad.

Person i båtplatskö

• Personliga kontaktuppgifter
• Kötid
• Eventuell båt/båttyp (längd, bredd och djupgående) Dessa uppgifter lagras av RHF för att möjliggöra för vår administration att exempelvis informera dig om lediga platser mm. Uppgifterna raderas om du väljer att lämna din köplats.

Innehavare av ”hodda” (sjöbod)

Endast innehavare av ordinarie båtplats får förhyra ”hodda”. Informationen om dessa behandlas således i likhet med båtplatsinnehavare.

Kameraövervakning

Realtidsinformation är endast tillgänglig för kontrakterat bevakningsföretag. Inspelat material (video) tillhandahålls på begäran endast till rättsvårdande myndigheter, polis, åklagare m.fl.

Övrigt

RHF delger ingen information till tredje part. Undantaget, på begäran av myndigheter.
Kontakta oss
Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss!
Hamnplanen 1, 252 70 Råå
+46 42 261635
kansli@raahamn.se
Bankgironummer: 678-0225

Ändring av upptagen-, ledigskyltning

Skall vi vända din båtplatsskylt till rött/grönt, skicka SMS till 076-419 97 08 senast kl.12.00 dag före. Omskyltning lördag/söndag måste meddelas senast fredag kl.12.00

Hamnkontoret/kansliets ordinarie öppettider, helgfri vardag:

Måndag till Fredag
09.00 till 13.00
Lördag och Söndag
Stängt
© Copyright Råå Hamnförening 2024. All rights reserved.