banner

Råå Hamnförening

Om Råå Hamnförening

Hamnkontor.jpg
Råå Hamnförening, RHF, är en ideell och allmännyttig förening som driver huvuddelen av Råå hamn. Föreningen arrenderar anläggningen av Helsingborgs Hamn AB, HHAB, och Helsingborgs Stad sedan 1989.
RHFs mål är att gynna båt- och sjösport på Råå samt medlemmarnas gemensamma fritidsintresse genom att tillhandahålla medlemmarna båtplats.
Föreningens syfte skall nås bland annat genom att föreningen administrerar och förvaltar Råå hamn, avseende fritids- och fiskebåtar. Föreningen skall aktivt verka för bibehållande av Råå hamns kulturmiljö, som är ovärderlig och unik.

Båtplatser

Råå hamn har cirka 1200 båtplatser för fritidsbåtar och fiskebåtar. Dessa är fördelade på Småbåtshamnen, gamla hamnen samt ån (ovanför gångbron). Båtplatserna förhyrs årsvis.

Båtplatsansökan

SBU.jpg
Om du vill ansöka om båtplats i Råå hamn fyller du i båtplatsansökan. Här kan du även komplettera eller ändra din ansökan.
En årlig köavgift uttages för de som står i båtplatskö. För de som redan står i kö aviseras köavgiften under hösten för nästkommande år.
Att tilldelas en ordinarie plats kan ta tid, men det finns ofta möjlighet att efter något år tilldelas en andrahandsplats. Obs, att vid tilldelning av andrahandsbåtplats måste intresseanmälan göras inför varje säsong.
För båtplats i Råå-ån är båtmåtten begränsade till max 2 x 6 m samt ca 1,6 m höjd (medelvattenyta).
Köavgift: 300 SEK/år

Andrahandsplatser

Båtplatser som inte skall användas av innehavaren under säsongen anmäls till kansliet som andrahandsplats, som då kan hyra ut den på ett år. Fördelningen av andrahandsplatser görs efter köordningen i den ordinarie båtplatskön. All andrahandsuthyrning ska ske genom Råå Hamnförening.

Ändra båt- & personuppgifter

BAS.jpg
Vill du som har ordinarie båtplats göra ändringar om dig själv eller din båt ska du göra det här: Medlemsinloggning

Sjösättning och torrsättning

Torrsattning_1.jpg
Båtägaren ansvarar själv för sjösättning, vilket bl a innebär:
• bokning av kranbil (i förekommande fall)
• minst två personer (exklusive kranföraren) säkerställer att transport och sjösättning sker på ett säkert sätt
• landplatsen ska efter sjösättning städas av och pallningsgods placeras på, av hamnmästaren, anvisad plats Båtägaren ansvarar själv för torrsättning vilket bl a innebär:
• bokning av kranbil (i förekommande fall)
• minst två personer (exklusive kranföraren) säkerställer att transport och torrsättning sker på ett säkert sätt
• spolning av båten på spolplattan, RHF tillhandahåller utrustning
• placera pallningsgods på landplatsen före torrsättning på av hamnmästaren, anvisad plats

Avgifter

Övriga avgifter:
Kostnaden för pallningsgods enligt nedan, avser tiden 1/6 t.o.m. 14/9.
Båtvagn/lastbilssläp el. motsvarande placeras enligt anvisningar från Hamnkontoret.
Personbilsdragen båttrailer (båtplats i hamnen krävs). En mindre yta finns i Åkroken och i mån av plats kan Hamnkontoret anvisa lämplig plats.
Ej hopfällbart pallningsgods (vaggavgift): 800 SEK/sommar
Båtvagn/lastbilssläp el. motsvarande: 6000 SEK/sommar

Röd och grön skylt

I Råå hamn finns inga öronmärkta gästplatser, utan gästande båtar använder lediga platser. Båtplatsinnehavaren markerar att platsen är ledig genom att vända skylt från röd till grön när platsen lämnas för mer än ett dygn. M.a.o. ”gröna platser” kan användas av gästande båtar.

Stadgar och föreskrifter

Länkar till:

Stadgar för RHF , RHF Föreskrifter 2024 .

Styrelse

Styrelsen består av tio ledamöter och fyra suppleanter.
Ordförande:  Benny Olsson Suppleant: Mats Persson
Vice ordförande: Ralf Pettersson Suppleant: Torbjörn Larsson
Kassör: Per Silfwergård Suppleant: Tobbe Lindberg
Sekreterare: Annica Svärd Loosme      Suppleant: Mats Rudqvist
Ledamot: Anders Jönsson
Ledamot: Per O Andersson (utsedd av Hbg stad)
Ledamot: Per A Andersson
Ledamot: Anders Persson
Ledamot: Marcus Johnsson
Ledamot: Peter Jönsson

Valberedning

Sammankallande: Stefan Nilsson
Ledamot: Kenneth O Karemo
Ledamot: Johnny Håkansson
Suppleant: Staffan Kroll

Årsmötesprotokoll

Äldre årsmötesprotokoll kan rekvireras via kansliet.

Årsmötesprotokoll 2024 .

Inloggning för styrelsen

Logga in:
Kontakta oss
Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss!
Hamnplanen 1, 252 70 Råå
+46 42 261635
kansli@raahamn.se
Bankgironummer: 678-0225

Ändring av upptagen-, ledigskyltning

Skall vi vända din båtplatsskylt till rött/grönt, skicka SMS till 076-419 97 08 senast kl.12.00 dag före. Omskyltning lördag/söndag måste meddelas senast fredag kl.12.00

Hamnkontoret/kansliets ordinarie öppettider, helgfri vardag:

Måndag till Fredag
09.00 till 13.00
Lördag och Söndag
Stängt
© Copyright Råå Hamnförening 2024. All rights reserved.